Ygm Sistemini kaldıran tebliğin devamı

YGM sistemi ile alakalı genelgelerin 30.07.2015 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı bildirilmişti.

Ancak Danıştay 15. dairesinin E2015/5712 sayılı kararı ile ilgili Yönetmelik değişikliğine ait Yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden ilgili tebliğlerin halen yürürlükte olduğu hakkında.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.08.2015 tarihli 9661830 sayılı yazısı (2012/33 ve 2014/32 sayılı Genelgeler)

 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
ÇOK İVEDİ
Sayı :82858591/010.06
Konu :2012/33 ve 2014/32 sayılı Genelgeler
06.08.2015 / 9661830
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

 

İlgi : 09.07.2015 tarihli ve 82858591-010.06/00009190120 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımızda bahsi geçen Genelgeler'in 30.07.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılacağı bildirilmişti. "30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1,3,4,11,16 ve 17. maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması" talebiyle Danıştay 15. Dairesinin E:2015/5712 sayılı dosyasında Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen ve Bakanlığımız'a 21.07.2015 tarihinde tebliğ edilen 07.07.2015 tarihli karar ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu itibarla, İlgi'de kayıtlı yazımızın dikkate alınmaması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Neşet AKKOÇ
  Müsteşar V.


Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 82858591/010.06
Konu : 2012/33 ve 2014/32 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırılması
 
09.07.2015 / 9190120
GENELGE
(2015/ )

 İlgi :17.10.2012 tarihli, 2012/33 sayılı Genelge.

30.12.2014 tarihli, 2014/32 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı Genelgeler 30.07.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

  NEŞET AKKOÇ
  Müsteşar V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri