TSE MECBURİ UYGULAMADAN KALKAN STANDART MONTAJ TAKIMLARI

TSE mecburi uygulamada yer alan montaj takımlarına uygulanan standart 29.11.2017 tarih ve 30255 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile kaldırılmıştır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Mecburi uygulamada bulunan ekli listedeki standardlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ek:1

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MECBURİ STANDARDLAR LİSTESİ

TS 3793 Anahtarlar-Cıvata ve Somunlar İçin, Geçme Metrik
TS ISO 1174-1 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm
1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar