GIDA TEMAS KAPSAMINDA PLASTİK MADDELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİ İÇİN TEMEL KURALLAR YÜRÜRLÜK

 

TÜürk gıda kodeksi Gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi için temel kurallar tebliği 2005/34 ün yürürlükten kaldırılmasına dair 35 nolu tebliğ 14.09.2018 sayılı ve 30535 tarihli resmi gazete.

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.