2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Tebliği - İthalat Kayıt Belgesi hakkında önemli duyuru

2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Tebliği - İthalat Kayıt belgesi alma uygulamasında ekli ülkelerde ithalat yapan Tüm ithalatçıları önemli ölçüde etkileyecek olan düzenleme Daha önce uygulanamaya alınacağı belirtilmiş ve sonrasında süre 31.01.2019 olarak uzatılmıştı.

Uygulama tarihi çok yaklaşmış olup 31.01.2019 tarihinden sonra yapılacak 2010/1 kapsamı ithalatlarda Kayıt belgesi alınması için ek belgelerin hazırlanmasına ve sistem onayına müteakip kayıt belgesi verileceğinden konu çok önemlidir.

 


 

ÖNEMLİ DUYURU
 

Sayın Yetkili/İlgili;
 
Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.
 
Bu kapsamda ilgili tebliğin 4. maddesi “ Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.’’ hükmünü amirdir.
 
Bu bağlamda, 31 Ocak 2019 tarihinden itibaren 42.02 ve 42.03 tarife pozisyonları ile 61., 62., 63., 64. (64.06 hariç) fasıllar altında sınıflandırılan eşyadan([1]) Ek 1’de belirtilen menşeli olanlarına yönelik yapılacak kayıt belgesi başvurularında ithalatçı firmaların üretim, ihracat, ithalat ve istihdam verisi gibi kriterleri dikkate alarak yapılacak olan risk bazlı değerlendirme sonucunda gerekli kriterleri karşılamayan firmalardan([2]) ekte yer alan bilgi ve belgeler talep edilecektir. Ekteki belgeyi indirmek için tıklayınız.
 
Söz konusu bilgi ve belgelerin İTKİB Genel Sekreterliği’ne sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte, menşe ülke ve firma bazında gerçekleşen ithalat izlenecek olup; gerekli görülmesi halinde diğer ülkelerden veya firmalardan da ek bilgi ve belge talep edilebilecektir.
 
Bilgilerinize rica olunur.
 

    İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

 
1 61. ve 62. Fasılda yer alan eşyalardan kaşmir keçisi kılı veya ipek içeriği %50 ve üzerinde olanların ithalatında menşe ülkedeki üretici firmadan içeriği tevsik edici belgelerin alınmış olması ve bununla uyumlu faturanın bulunması kaydıyla yukarıda bahsi geçen belgeler aranmayacaktır.
 
2 http://ithalat.ebirlik.org adresli ofisten ithalat kayda alma uygulaması firma durumu sekmesinden sorgulama tarihi itibarıyla kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı öğrenilebilir.