Gümrük genel tebliğleri yayınlandı

İthali yasak olmayn makina ve oyun aletleri nin ihtisas gümrüğüne dair değişiklik, Pil ve akülerin İhtisas gümrüğünde değişiklik , Mobilya ve Tekstil ihtisas gümrüklerinde değişiklik yapılmasına dair Gümrük genel tebliğleri yayınlanmıştır.

 

Gümrük Genel Tebliğleri
İthalatı Yasak Olmayan Oyun Alet veya Makinalarının ithaline yetkili gümrüklere İstanbul Havalimanı eklendi.Pil ve akümülatörlerin ithalatında yetkili ihtisas gümrüklerine İstanbul Gümrük Müdürlüğü eklendi.AB menşeli olmayan 9402 gtip lu mobilyaların ihtisas gümrüklerine İstanbul Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.Tekstil eşyası ihtisas gümrüklerine İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü eklendi