Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.11.2018 tarihli ve 38688809 sayılı yazısı (Transfer Bildirim Formlar

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.11.2018 tarihli ve 38688809 sayılı yazısı (Transfer Bildirim Formları Düşümlerinde Yükümlü Beyanının Alınmasına Yönelik Düzenleme-Yükümlü Kılavuzu)

İlgili olarak bakınız:

  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.11.2018 tarihli ve 39307922 sayılı yazısı (Düzenlenme tarihi 3 Aralık 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formları hk.)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-156.06[GGM-01]
Konu : Transfer Bildirim Formları Düşümlerinde Yükümlü
Beyanının Alınmasına Yönelik
Düzenleme-Yükümlü Kılavuzu
 

08.11.2018 / 38688809
DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: a) 03.11.2017 günlü ve 29241969 sayılı yazımız.
       b) 06.11.2017 günlü ve 29278287 sayılı yazımız.
      c) 24.10.2018 günlü ve 38227880 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu transfer bildirim formları işlemlerinde, düşümlerin yükümlünün beyan ettiği bilgiler doğrultusunda yapılabilmesine yönelik olarak kalemde "ödeme şekli işlemleri" sekmesinde ödeme/düşüm tutarı ve buna dair TBF Belge ID beyanında bulunabilmesine yönelik yapılan düzenleme 7.11.2018 günü mesai saaati içeresinde devreye alınmıştır.

Ayrıca, bir örneği ilişikte yer alan Transfer Bildirim Formları-Yükümlü Kılavuzu "https://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/transfer-bildirim-formlarinin-beyan-islemlerine-iliskin-yukumlu-kilavuzu-yayimlanmistir." uzantısında yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EK: Transfer Bildirim Formları -Yükümlü Kılavuzu

DAĞITIM:
- Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri