2020 Yılı Gümrük Müşavirliği/Gümrükleme Asgari Ücret Tarifesi görüş talebi

GÖRÜŞ TALEBİ // 2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
( 12 Eylül 2019 Perşembe )

 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavirleri Derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen "Asgari Ücret Tarifesi"nin, sektörün görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlık onayı ile uygulamaya konulduğu ifade edilmekte ve bu çerçevede 2020 yılı "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin görüşlerin iletilmesi istenmektedir.

Bu çerçevede 2020 yılı için yapılacak değerlendirmelerde yararlanılmak üzere "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin görüşler ile var ise uygulamada ortaya çıkan sorunların bağlantıda sunulan görüş formuna işlenerek 20 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.

 

Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

- TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

-Editör: Gümrük Müşaviri