Gümrükleme işlemleri - Güney Afrika FORM A belgesi Mühür Örneği

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 06.09.2019 tarihli ve 47390446 sayılı yazısı (Güney Afrika Mühür Örneği)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı :16934678-179

Konu :Güney Afrika Mühür Örneği

06.09.2019 / 47390446
DAĞITIM YERLERİNE

Güney Afrika Gümrük İdaresi’nden alınan 06.05.2019 tarihli yazı ile Form A Menşe Belgesi düzenlemeye yetkili kılınan Cape Town International Airport’un mühür örneği Gümrük Portalındaki sisteme eklenmiş olup; ayrıca diğer idarelerince kullanılacak mühür kodları da ilişikte gönderilmektedir.

Bu bağlamda, bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

EK:
1 Adet Yazı ve Ekleri.
(EBYS ile gönderilmiştir.).

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri