İstanbul havalimanı gümrük müdürlüğünün 3 gümrük olması -TG GÜMRÜKLEME

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.09.2019 tarihli ve 47529605 sayılı yazısı (İstanbul Havalimanı Gümrük İdareleri Hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 21558579-166.01[GGM-11.18]

Konu : İstanbul Havlimanı Gümrük İdareleri Hk.

11.09.2019 / 47529605
DAĞITIM YERLERİNE

09.09.2019 tarihli Bakanlık Onayı ile İstanbul Havalimanı yolcu salonunda hizmet vermek üzere İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü adıyla yeni bir gümrük müdürlüğü kurulması, halihazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün aynı adla sadece kargo işlemlerini yürütmesi; ayrıca, Atatürk Havalimanı'nın tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılmış olması nedeniyle Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün de kapatılması uygun bulunmuştur.

Anılan Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü ise İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hizmet binasında olağan şekilde hizmet vermeye devam edecektir.

Bilginizi rica ederim.

e-imzalıdır
Sinan AKYÜZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
İstanbul Ticaret Odasına
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin "İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nün Üç Gümrük Müdürlüğü Olarak Düzenlenmesi" konulu yazısı

 

 

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

 
12 Ağustos 2022

Tarihçe

30.11.2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2017/10874 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. 24 Ekim 2018 tarihinde faaliyete geçmiştir.

 

İletişim Bilgileri

Adres   : İstanbul Havalimanı
Tayakadın Mah. Nuri Demirağ Cad. No. 19 Arnavutköy/İSTANBUL

Tel        : 0212 891 96 88
Fax       : 0212 891 97 99

E-posta: istanbulhvlgm@ticaret.gov.tr