BİTKİSEL GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ

 

GIDA YEM SUBESI- ITHALAT

 
 
 
 

 

 BİTKİSEL GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ

Bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalat işlemleri aşağıda belirtilen mevzuatlar kapsamında İSTANBUL TARIM ORMAN İL Müdürlüğünce ve diğer İL MÜDÜRLÜKLERİNCE gerçekleştirilmektedir.

- 5996 Sayılı Kanun(13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete), 

-Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Kontrollerine Dair Yönetmelik (17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete),

-Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi:2019/5) (30 Aralık 2018  tarih ve 30641(Mükerrer sayılı Resmi Gazete)(Her sene yenilenmektedir bu tebliğ ve 2020/5, 2021/5 sayıları ile devam edeceği öngörülmektedir.)

-Bitkisel Gıda ve Yem ile Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat Kontrollerine Dair Uygulama Talimatı (14.08.2013 tarih ve 31392 sayılı Bakanlığımız Talimatı)                                              (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308110)

Bu kitapta mümkün olduğunca önemli noktalara değinilecek olup ithalat işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için yukarıda belirtilen mevzuatlara bakılmalıdır.  Numune kapsamında bedelsiz olarak ithal edilecek ürünler ile ilgili işlemler son bölümde anlatılmıştır.

Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) Firma Kaydı,  Ürün Bildirimi, Sevkiyat Bildirimi ve Fiili İthalat Dosya Başvurusu olmak üzere 4 Basamakta ithalat işlemleri gerçekleştirilir.

1-) GGBS'ye Firma Kaydı Yaptırılması:

İthalat işlemleri GGBS üzerinden gerçekleştirildiği için öncelikle ithalatçı firma, ihracatçı ve üretici firmaların GGBS'ye kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren Bakanlığımızca düzenlenen işletme kayıt/onay belgesine sahip firmalar GGBS'de hali hazırda kayıtlı oldukları için bu işlemi yaptırmalarına gerek yoktur. Daha önceden GGBS'ye ihracatçı ya da üretici olarak kayıtları yapılmış yabancı firmaların yeniden kayıt ettirilmesine gerek yoktur.

İthalatçı Firma Kaydı İçin : Dilekçe (Ek-1), Vergi Levhası Fotokopisi, Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi, Vekaletname (Adres-Unvan değişikliği talebi varsa söz konusu değişikliği gösterir Ticari Sicil Gazetesi),Döner Sermaye Makbuzu Nüshası (2019 yılı için firma başına 22 TL)

İhracatçı-Üretici(Yabancı Firma) Kaydı İçin: Dilekçe (Ek-1), Kaydı talep edilen firmanın unvan ve adresini teyit eder bir belge (Sağlık Sertifikası Fotokopisi, Fatura Fotokopisi, Web Sayfası Çıktısı vb.), Vekaletname, Döner Sermaye Makbuzu Nüshası(2019 yılı için firma başına 22 TL)

2-) Ürün Bildirimi: 

-İthal edilecek olan her bir ürün için ayrı ürün bildirimi yapılması gerekmektedir.

-İthalat işlemlerinin ikinci basamağı olan ürün bildirimi için ggbs.tarim.gov.tr adresine girilir ve "GGBS ve İTHALAT ÖN BİLDİRİME GİRİŞ" yazan kısma tıklanır.

-Açılan sayfada "Bitkisel Gıda ve Yemin İthalat Ön Bildirim İşlemleri" bölümüne tıklanır. Böylece ithalat ürün bildirimi sayfasına ulaşılmış olur. Sayfanın en üstünde yer alan Ürün Bildirim Numarası, Sorgulama Şifresi, Güvenlik Kodu bölümleri boş bırakılır(Bu bölümlerle ilgili bilgiler ilerleyen kısımlarda verilmiştir)

-Ön Bildirimden Sorumlu Kişi ile ilgili talep edilen bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılır. Telefon numarası ve e-posta gerektiğinde size ulaşılabilmek adına önemlidir.

-İthalatçı Firma BilgileriBölümü:  Unvan bölümünün hemen sağında yer alan "Büyüteç" işaretine tıklanarak Ticaret Unvanı Sorgulama Sayfasına ulaşılır. Burada yer alan kutucuğa firmanın unvanının bir bölümü yazılarak altta yer alan "sorgula " butonuna basılır. Unutulmamalıdır ki benzer unvana sahip çok sayıda firma olabilir. Bu nedenle listelenen firmalar arasından ithalatçı firma dikkatli bir şekilde seçilmeli ve üzerine çift tıklanmalıdır. Daha sonra ürün bildirim sayfasına dönülür ve ithalatçı firma unvan, adres, vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri kontrol edilir.

 

-Ürün BilgisiBölümünde yer alan;

Açıklama kısmındaki kutucuğa tıklanır ve  "space-boşluk" tuşuna basılır. Aksi takdirde sistem ilerlemenize izin vermez.

Ürün sınıfı hemen sağında yer alan büyüteçe tıklanarak açılan yeni sayfadaki ürün ağacından seçilir (Örneğin 01.06.02.01-BUĞDAY UNU).

Ürün adı(WheatFlour-Buğday unu)(Burada beyan edilen ürün adının daha sonra GGBS'ye tarafınızca eklenecek sağlık sertifikası,içerik ve diğer belgelerdeki ürün adıyla uyuşması önemlidir. Lütfen dikkat ediniz. Ürün üzerinde orijinal dilindeki ürün ismi mevcutsa orijinal isim-Türkçe isim olarak ürün adını beyan ediniz)

Marka adı (xxxxxxx) bölümleri de doldurulduktan sonra sayfanın altında yer alan "EKLE" butonuna basılır.

Ardından ürün bildirimi için Bakanlığımıza yapılması gereken 215TL (2019 yılı için) ödeme açılan sayfada yer alan Kredi Kartı Bilgileri doldurularak yapılır. Ödemenin hemen ardından GGBS Ürün Bildiriminize Ait Ürün Bildirim Numaranız ve Sorgulama Şifrenizi üretir ve açılan ekranda size bildirir. Bu numara ve şifrenizi muhafaza etmeniz gerekmektedir. Çünkü daha sonraki basamakta anlatılacak olan Sevkiyat Bildirimi işlemlerinizde bu numara ve şifre kullanılacaktır. Ürün bildirim başvurunuzu ithalatçı firmanız adına Vekaletname ile yetkilendirdiğiniz Gümrük Müşavirliği Şirketleri yapmakta ise bu şirketlerden söz konusu ürün bildirimi numaraları ve sorgulama şifrelerini talep ediniz.  Böylelikle istediğiniz zaman bu bildirim numarası ve sorgulama şifresi ile GGBS'ye giriş yapıp işlemlerinizin hangi aşamada olduğunu online olarak kontrol edebilirsiniz.  Zaman zaman ithalatçı firmalar yetkilendirdikleri Gümrük Müşavirliği Şirketlerini değiştirebilmekte ve ürün bildirim numarası ve sorgulama şifrelerini almadıkları için ithalat işlemlerinde sorunlar yaşayabilmektedirler. Böyle bir durum söz konusu olursa yeniden ürün bildirimi yapmanıza gerek yoktur. Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmanız halinde ürün bildirim numaralarınızı ve şifrelerinizi  gerek resmi yazı ile gerekse kurumsal e-posta adreslerinize göndermek suretiyle tarafınıza bildirmekteyiz.

 

Ürün bildirim numarası ve şifresi alındıktan sonra;

- ggbs.tarim.gov.tr adresine girilir ve "GGBS ve İTHALAT ÖN BİLDİRİME GİRİŞ" yazan kısma tıklanır.

-Açılan sayfada "Bitkisel Gıda ve Yemin İthalat Ön Bildirim İşlemleri" bölümüne tıklanır. Böylece ithalat ürün bildirimi sayfasına ulaşılmış olur. Sayfanın en üstünde yer alan Ürün Bildirim Numarası, Sorgulama Şifresi, Güvenlik Kodu bölümleri doldurulur ve "Sorgula" butonuna tıklanır.

-Açılan sayfada Açıklama Kısmına ithal edilmek istenen ürünle ilgili vermeniz gereken bir bilgi varsa yazılır. Örneğin "13-……65 ürün bildirim numarası ile onay aldığımız ürünün etiket görseli değiştiği için bu ürün bildirimi yapılmıştır. Bileşen listesinde herhangi bir değişiklik yoktur" ya da "Ürünümüz için hangi sınıfı seçeceğimize emin olamadığımızdan ürün sınıfını DİĞER seçtik. Ürün sınıfını ne seçmemiz gerektiği hususunda bizi yönlendirebilirseniz seviniriz" gibi. 

-GTİP: İthal edilmek istenen ürününüz için Gümrük Müdürlüğünce belirlenen 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası yazılır. Müdürlüğümüzce işlem yapılabilmesi için beyan edilen GTİP numarasının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi:2019/5)'nin Ek-2 listesinde yer alması gerekmektedir.

-Malın Kullanılacağı Yer: Hammadde olarak ithal edilecek, doğrudan piyasaya arz edilmeyecek, son tüketiciye sunulmayacak ürünler için Gıda Sanayi,son tüketiciye sunulacak ürünler için Piyasaya arz olarak seçilir.  Gıda sanayi olarak bildirim yapılan ürünlerde Türkçe Etiket aranmaz(Orijinal etiketinde üründe kimlik tespiti yapılmasını sağlayacak kadar bilgi bulunmak zorundadır. Ürün adı-Menşei-Net Miktar-Parti Numarası-Son Tüketim Tarihi ya da Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi vb.) ancak bu ürünlerin piyasaya arz edilmiş halde tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanır (Ürün toplatma, idari para cezası, Savcılığa Suç Duyurusu, vb.)

-Menşe: Ürünün menşei yazılır. Ürün menşei ile üretici ülke aynı olmak zorunda değildir. Örneğin İskoçya menşeli bir viski Almanya'da şişelenmiş olabilir.  Menşe bilgisi ürün etiketinde bildirilmesi gereken zorunlu bilgiler arasındadır ve orijinal etiket ile Türkçe etiket uyumlu olmalıdır.

-Üretici-İhracatçı Firma: Bu bölümlerde yer alan firma unvanları da daha önce ithalatçı firma seçimi bölümünde anlatıldığı gibi sorgulama yapılarak seçilir. Üretici firma bölümü zorunlu bölüm değildir ancak daha sonra anlatacağımız analiz sıklığı-performans uygulamasından sağlıklı bir şekilde yararlanılabilmesi için doldurulmasında fayda vardır.

-İçerik Belgesi:Yükle butonuna basılarak ürünü oluşturan bileşenleri gösterir üretici-ihracatçı ya da ithalatçı firma yetkilisi tarafından düzenlenmiş ürün adı, düzenleyenin adı-soyadı-imzası-unvanı, düzenlenme tarihi vb. bilgileri içeren belge GGBS'ye(PDF formatında) yüklenir. (Fiili ithalat başvurusu esnasında bu belgenin aslı (ıslak imzalı) talep edilecektir)

-Etiket: Piyasaya arz edilecek ürünler için ürünün piyasaya arz edileceği etiket (orijinal etiketle birlikte Türkçe Etiket varsa birlikte, sadece Türkçe etiket varsa bu etiket) yükle butonuna basılarak GGBS'ye yüklenir.

-Diğer Belgeler: Ürün bildirimi aşamasında beyan edilmesi gereken başka bir belge varsa örneğin için "Organik Sertifikası","Müteşebbis Sertifikası", "Organik Ürün Sertifikası", GDO açısından riskli bileşene sahip gıdalar için "ürün bileşimindeki hammaddelerin GDO olmayan kaynaklardan elde edildiğine dair beyan", toz şeker için "Dahilde İşleme İzin Belgesi", viski, kanyak, brendi gibi distile alkollü içkiler için "Yaş Sertifikası", ürün üzerinde logoları bulunması durumunda "Helal veya Kosher Belgesi" gibi ürün bildirimi inceleyen kontrol görevlisi tarafından inceleme esnasında sizden talep edilebilecek olan benzeri belgeler bu bölüme yüklenir.

-Sertifika: Bu bölüm ilerde anlatılacak olan sevkiyat bildirimi aşamasında ürünlere ait ürün güvenilirliğini beyan eden Sertifikanın yükleneceği bölümdür. Bu aşamada herhangi bir yükleme yapılmaz.

Bütün bu işlemler esnasında ara vermeniz gerekirse sayfanın sol üstünde yer alan "Ürün Bildirimi Güncelle" butonuna basarak girdiğiniz verileri kaydedebilirsiniz. Bütün veriler girildikten sonra sayfanın sağ üstünde yer alan "Ürün Bildirimi Onaya Gönder" butonuna basılarak ürün bildirimi onaya gönderilir. GGBS Bakanlığımızca ithalat işlemlerinde yetkilendirilmiş İl Müdürlüklerimizden birisine ürün bildiriminizi yönlendirir ve mevzuat gereği 2 iş günü içerisinde ürün bildiriminiz görevlendirilen kontrol görevlisince incelenir ve uygunsa onaylanır. Mevzuata aykırı bir ürünse red sebebi "Açıklama-İl Müdürlüğü" bölümüne yazılarak reddedilir. İncelemeyi gerçekleştiren kontrol görevlisi en fazla 2 kere eksikliklerin-yanlışlıkların giderilmesi için ürün bildiriminizi iade edebilir. Eksiklik-yanlışlık giderildikten sonra ürün bildirimi ithalatçı firma yetkilisi tarafından tekrar onaya gönderilir. Söz konusu eksiklik-yanlışlık düzeltilmemişse ürün bildirimi reddedilir.

3-)Sevkiyat Bildirimi:  İthal edilmek istenen ürün için yukarıda anlatıldığı şekilde Ürün Bildirimi onayı alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlem sevkiyat bildirimidir ve aşağıda anlatıldığı şekilde gerçekleştirilir.

- ggbs.tarim.gov.tr adresine girilir ve "GGBS ve İTHALAT ÖN BİLDİRİME GİRİŞ" yazan kısma tıklanır.

-Açılan sayfada "Bitkisel Gıda ve Yemin İthalat Ön Bildirim İşlemleri" bölümüne tıklanır. Böylece ithalat ürün bildirimi sayfasına ulaşılmış olur. Sayfanın en üstünde yer alan Ürün Bildirim Numarası, Sorgulama Şifresi, Güvenlik Kodu bölümleri doldurulur ve "Sorgula" butonuna tıklanır.

-Açılan sayfada sorgulama şifresi ve güvenlik kodu bölümleri tekrar doldurularak sayfanın sağ üst bölümünde yer alan "Yeni Kayıt" yazılı bölüme tıklanır. Böylelikle sevkiyat bildirim ekranına ulaşılır. Ürün bildirim aşamasında girilen veriler(Menşe, üretici, ihracatçı, ithalatçı, GTİP , Kullanım alanı vb) ve yüklenen belgeler otomatik olarak  sevkiyat bildirim ekranına taşınır.

-Ön bildirime ait belgeler bölümüne bakıldığında sadece sertifika bölümünün yanındaki yükle butonunun aktif olduğu görülür. Yükle butonuna tıklanarak sevkiyatla ilgili https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ithalati adresinde yer alan sertifika vermeye yetkili kurumlar listesinde yer alan bir kurumca düzenlenmiş ya da onaylanmış,ayrıca aynı talimatın "Sertifikalar" başlıklı 9'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıyan bir sertifika ve tercüme bürosunda yaptırılmış onaylı çevirisi sevkiyat bildirimine eklenir. Sevkiyatla ilgili eklenecek sertifika dışında bir belge varsa yine bu bölüme hemen sertifikanın arkasından eklenir ve bu durum açıklamalar bölümünde belirtilir. Yüklenen sağlık sertifikasının ve içerik belgesinin aslı daha önce kullanılmış ise aslının yer aldığı sevkiyat bildiriminin numarası yine buradaki açıklamalar bölümünde belirtilir.

-Daha sonra sırasıyla;

*Sevkiyat Yeri(……….Gümrük Müdürlüğü),

*Antrepo/Gümrüklü Alan(Bu bölüm doldurulurken Müdürlüğümüzden bilgi alınmalı söz konusu deponun Müdürlüğümüz kayıtlarında olmama ihtimali olduğundan mutlaka teyit alınmalı, kayıtlı değilse kayıt edilmesi sağlanmalıdır),

 *Gümrük Müdürlüğüne Tahmini Varış veya Kontrolün Yapılacağı Tarih (Sevkiyat bildiriminin onaya gönderileceği tarihten en az 3 iş günü, en fazla da 20 iş günü sonrası beyan edilebilir bu şarta uymayan sevkiyat bildirimleri iş programı çerçevesinde değerlendirilir),

*GTİP numarası (Ürün bildirimi aşamasında belirtilen GTİP numarasında herhangi bir sebeple bir değişiklik olmuş ise burada GTİP numarasının son hali yazılır değişiklik yoksa herhangi bir şey yazmaya gerek yoktur),

*Sertifika No (Sertifikada numara yoksa İmzalayan yetkilinin adı soyadı yazılır),

*Sertifika Tarihi,

*Yükleneceği Ülke,

*Taşıma Bilgileri (Kara yolu, Deniz yolu, Hava yolu vb),

*Ürün Miktarı (kg, litre veya adet olarak belirtilir- Yedi bin kg iki yüz elli gram için 7000.25 şeklinde yazılır gramaj ayrımı için nokta kullanılır virgül kullanılmaz. )

Verileri girilir ve sağ üstte yer alan "Onaya Gönder" butonuna tıklanarak sevkiyat bildirimi onaya gönderilir.

24 saat boyunca firmalar tarafından başvurusu yapılan sevkiyat bildirimleri her mesai günü sabah saat 08:30'da GGBS üzerinden süzülerek ilgili personele incelemesi için dağıtılır. Sevkiyat bildirimi incelemesi neticesinde tespit edilen ve düzeltilebilecek olan eksiklikler-yanlışlıklar "Açıklama İl Müdürlüğü" bölümüne yazılarak Sevkiyat Bildirimi ithalatçı firmaya gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için iade edilir. Tespit edilen düzeltilemeyecek eksiklikler-yanlışlıklar var ise sevkiyat bildirimi red sebebi yazılarak reddedilir. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemişse İl Müdürlüğü Randevu Tarihi bölümüne resmi kontrolün gerçekleştirileceği tarih yazılarak, ayrıca resmi kontrolle ilgili verilmek istenen bilgiler mevcut ise "Açıklama İl Müdürlüğü" bölümüne yazılarak (Örneğin:02/01/2019(Asıl belgeler ile en geç saat 12:30'a kadar İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gereken gün-Aksi takdirde İthalat Talimatı Madde 4.2 gereği dosyanız işlem görmeyecektir.) Y.E.GÜNAYDIN Denetim tarihi: 03/01/2019.(Gümrüklü sahada kontrolün yapılacağı gün).ANALİZ) sevkiyat bildirimi onaylanır. Randevu tarihinde belirtilen saate kadar fiili ithalat dosyası Müdürlüğümüz kayıtlarına ulaştırılmalıdır.Başvurusu geciken ithalat dosyaları işleme alınamamaktadır.

4-)Fiili İthalat Başvuru Dosyası:

GGBS firma kaydı, ürün bildirimi onaylatma, sevkiyat bildirimi onaylatma işlemlerinden sonra ithalat işlemlerinin son basamağı olan "Fiili İthalat Dosyası Başvurusu" ile işlemlere devam edilir.

*Ürün bildirimi ve sevkiyat bildirimi aşamasında dijital olarak beyan edilen tüm asıl belgeler (Sağlık sertifikası, içerik belgesi vb.) "Bitkisel Gıda ve Yem ile Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat Kontrollerine Dair Uygulama Talimatı" ekinde yer alan "İthalat Başvuru Formu (Ek-2)" ile birlikte Müdürlüğümüz evrak kayıt bölümüne sunulur, EBYS üzerinden kaydı gerçekleşir, kayıt numarası alır ve dosya evrak kayıt birimindeki görevli personele dosya teslim edilir.Ardından Döner Sermaye Saymanlığına banka kanalıyla bitkisel gıda ithalatları için dosya başına 280TL + 13TL olmak üzere toplamda 293TL (Limana yanaşık gemi ve siloda bulunan ürünler için, Limana yanaşık olmayan açıktaki gemilerdeki ürünler için tonaja göre ücretler farklıdır) ücret ödenir.Başvuru formunda istenen bilgilerin (ön bildirim tarih-sayısı, özet beyan/antrepo beyanı/gümrük belgesi tarih-sayısı, fatura tarih-sayısı, parti numarası, miktar, ürün adı, firma unvanı, dilekçe sahibinin veya vekilinin adı-imzası vb.) hatasız ve eksiksiz beyan edilmesi bu aşamada mağduriyet oluşmaması açısından son derece önemlidir.

 

 

*Fiili ithalat başvuru dosyası ilgili teknik personele ulaştırıldıktan sonra kontroller yapılır. Bu kontroller yapılırken;

-Sağlık sertifikası ve içerik belgesi gibi belgelerin asıl nüshaları daha önce kullanılmamışsa asıl nüsha olup olmadığına bakılır(Asıl değilse işlem yapılmaz başvuru reddedilir. Elektronik düzenlenmiş sağlık sertifikalarında asıl nüsha aranmaz.)

-Teknik personel tarafından gerekli görülürse ithalat başvuru formunda tarih ve sayıları ithalatçı firma tarafından beyan edilen Özet Beyan/Gümrük Belgesi ve Fatura gibi müracaat esnasında dosyaya eklenmesi zorunlu olmayan belgeler talep edilebilir,

-Ürün bildirimi ve sevkiyat bildirimi aşamasında beyan edilen bilgi ve belgelerin Fiili İthalat Başvuru Dosyasındaki bilgi ve belgelerle uyumlu olup olmadığı, bu bilgi ve belgelerin ilgili mevzuatlara uygun olup olmadığı bir kez daha kontrol edilir. Uygun olmayan başvurular reddedilir.

-İthalat başvuru formunda yetkili kişi olarak imza atan şahsın ithalatçı firmayı temsil etmeye yetkili olduğuna dair imza sirküsü fotokopisi (aslı istenirse beyan edilerek kontrol ettirilmesi zorunludur) ya da vekaletname fotokopisi (Her seferinde asıl nüshanın beyan edilmesi zor olacağı için bir dilekçe ekinde Müdürlüğümüze asıl nüsha beyan edilirse arşivlenir ve teknik personeller gerektiği zaman arşivdeki nüshayı inceleyebilir)incelenir.

*İnceleme neticesinde herhangi bir eksiklik ya da mevzuata aykırılık tespit edilmeyen fili ithalat başvuruları için "Doküman", "Kontrol" ve "Analiz" olmak üzere 3 farklı resmi kontrol uygulaması mevcuttur. (Sevkiyat bildirimi onaylandığı esnada bu bilgi inceleme notumuzda yer alır.) Gerçekleştirilecek olan resmi kontrol uygulamasına "Bitkisel Gıda ve Yem ile Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat Kontrollerine Dair Uygulama Talimatı"ve diğer ilgili mevzuatlar ve Bakanlık talimatları kapsamında teknik personelce karar verilir. Teknik personellerin gerçekleştirdikleri işlemler Bakanlık ve Müdürlüğümüz idarecilerince belirli zamanlarda kontrol edilmekte ve gerektiğinde ilgili teknik personelden uyguladıkları işlemlere dair rapor istenilmektedir.

               -DOKÜMAN Uygulaması: "Bitkisel Gıda ve Yem ile Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat Kontrollerine Dair Uygulama Talimatı" ekinde yer alan analiz sıklıkları tablosuna göre yapılan değerlendirme neticesinde DOKÜMAN kararı verilen ürünlerin ithalat işlemleri sadece dosyada beyan edilen bilgi ve belgeler incelenerek gerçekleştirilir. Uygunluk durumunda Tek Pencere Sisteminde kullanılacak Gümrük Başvuru No (Kısaca TPS Numarası) düzenlenir. Gümrük Başvuru No GGBS üzerinde sevkiyat bildirim ekranında görünmektedir. Uygunsuzluk durumunda başvuru reddedilir.

               Doküman uygulaması ile ithalat uygunluk yazısı düzenlenmiş ancak daha sonra Gümrük Bakanlığı yetkilileri ya da kontrol görevlilerince piyasa denetimi esnasında uygunsuzluk tespit edilen ürünlerle ilgili idari işlemler uygulanmakta ve gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır (Örneğin; Ürünlerin Türkçe etiketsiz piyasaya sunulması, Fiili ithalat aşamasında %100 Metal Esaslı Mutfak Eşyası olarak beyan edilip gerçekleştirilen kontrollerde iç yüzeyinin porselen kaplı olduğunun tespit edilmesi vb.)

Doküman uygulamasına tabi tutulan ürünlerin ithalat izni başvuru dosyasında uygunsuz bir durum bulunmadığı müddetçe istisnai durumlar hariç (Bakanlığa görüş sorulması vb.) iş yoğunluğuna bağlı olarak Müdürlüğümüzce sevkiyat bildiriminde belirlenen tarihte verilmektedir.

               -KONTROL Uygulaması: İthal edilmek istenen ürünle ilgiliDoküman kontrolü uygulandıktan sonra gümrüklü sahada ürünün kimlik ve etiket bilgilerinin Kontrol edilmesi işlemidir.  Resmi kontrolün gerçekleştirileceği randevu tarihinde ithal edilmek istenen ürünler gümrüklü sahada ithalat temsilcisi tarafından muayeneye hazır hale getirilir. Kontrol görevlisi ürünlerin kimlik ve etiket bilgilerini KONTROL eder ve söz konusu bilgiler ürün ve sevkiyat bildirimlerinde onaylanan bilgi ve belgeler ile uyumlu ise resmi kontrolü olumlu olarak sonuçlandırılarak TPS numarası düzenlenir. Aksi takdirde sevkiyat işlemleri durdurulur ve ilgili firma ve gümrük müdürlüğüne hitaben Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir.

Daha önceden TPS numarası alınmış ancak geçerlilik süresi dolan ürünler için yeni sevkiyat bildirimi ile başvuru yapılarak açıklama kısmında bu durum belirtilir. Süre uzatımı başvuruları da Müdürlüğümüzce gerekli görüldüğünde Kontrol uygulamasına tabi tutulmaktadır.

KONTROL uygulamasına tabi tutulan ürünlerin ithalat izni başvuru dosyasında veya kimlik kontrolü sırasında uygunsuz bir durum bulunmadığı müddetçe, istisnai durumlar hariç (Bakanlığa görüş sorulması vb.), iş yoğunluğuna bağlı olarak Müdürlüğümüzce sevkiyat bildiriminde belirlenen, Gümrüklü sahada kontrolün yapıldığı günü takip eden iş günü verilmektedir. 

-ANALİZ Uygulaması: "Bitkisel Gıda ve Yem ile Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat Kontrollerine Dair Uygulama Talimatı" ekinde yer alan analiz sıklıkları tablosu ile diğer Bakanlık talimatları dikkate alınarak ve söz konusu ürünü üreten firma, ürünün üretildiği ülke, başvuru yapılan ürün bildirimi gibi kriterler göz önünde bulundurularaknumune alınıp, talep edilen muayene ve analizlerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu ve özel laboratuarlarında yaptırılması işlemidir.  Ürünlerin muayene ve analizlerinin hangi laboratuvarda yaptırılacağına Laboratuvarların çalışma kapsamları, kapasiteleri ve Laboratuvarlar arası yıllık numune dağılım tabloları dikkate alınarak karar verilmektedir. Firma temsilcilerinin veya yetkililerinin Özel Laboratuvarlar arasında seçim yapabilmesi gibi bir uygulama mevzuat gereği mümkün değildir.  Kontrol görevlisi tarafından talep edilen muayene ve analizlerin Kamu Laboratuvarlarında yapılabilmesi ve ithalatçı firmanın resmi dilekçe ile talep etmesi halinde alınan numuneler  Kamu Laboratuvarlarına gönderilebilmektedir.

               Analiz uygulamasına tabi tutulan ürünlerin numuneleri alındığı gün ilgili laboratuvarlara iletilir.  Laboratuvarlar muayene ve analiz ücretlerini ithalatçı firmadan tahsil etmeden numuneleri işleme almamaktadır. Bu nedenle randevu tarihinde numunelerin hangi laboratuvara gönderileceği görev sırasında ilgili kontrol görevlisinden öğrenilmeli ve ilgili laboratuvarla iletişime geçilmelidir. Fiili ithalat dosyası, randevu tarihinden sonraki gün talep edilen muayene ve analizleri GGBS üzerinden ilgili laboratuvara yönlendirecek ve muayene ve analiz sonuçları Müdürlüğümüze ulaştığında sonuçları ilgili mevzuat kapsamında değerlendirecek olan kontrol görevlisine havale edilir.  Talep edilen muayene ve analiz çeşidi ile laboratuvarların iş yoğunluğuna göre muayene ve analizlerin neticelenip GGBS üzerinden ve ayrıca resmi yazı ile Müdürlüğümüze ulaşması 1 gün ile 20 gün arasında sürebilmektedir. Bu sürelerin kısaltılması kesinlikle ne Müdürlüğümüz ne de Laboratuvarların yetkisi dahilinde değildir. Her analizin Bakanlıkça belirlenmiş bir metodu vardır ve süresi bellidir.

               Muayene ve analiz sonuçlarının Müdürlüğümüze GGBS ve resmi yazı ile ulaşmasını müteakip ilgili kontrol görevlisi tarafından sonuçlar mevzuat kapsamında değerlendirilir ve mevzuata uygun olanlar için 1 ya da 2 gün içerisinde TPS numarası düzenlenir. Mevzuata uygun olmayan ve mevzuat gereği ithalatçı firmanın şahit numune analiz talebi kabul edilemeyen ürünler (Raf ömrü 7 günden az olan, mikrobiyolojik kriterler yönetmeliği kapsamında analiz talep edilen ürünler gibi) için ithalatçı firma ve ilgili gümrük müdürlüğüne hitaben uygunsuzluk yazısı düzenlenir.

Muayene ve analiz sonucu olumsuz olan ve ithalatçı firmanın şahit numune analizini talep edebileceği ürünler için ithalatçı firmaya hitaben, üründe tespit edilen uygunsuzluğu belirten ve şahit numune analiz hakkı kullanmak isteniyorsa 7 gün içerisinde bu talebi belirten resmi bir dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurulması gerektiğini belirten resmi yazı düzenlenir.  7 gün sonunda ilk analiz sonuçlarına itiraz edilmemişse ithalatçı firma ve ilgili gümrük müdürlüğüne hitaben uygunsuzluk yazısı düzenlenir. İtiraz edilmişse, ithalatçı firma temsilcisi tarafından ilk analiz neticesinde uygunsuz olarak değerlendirilen kriterlerin yeniden analiz edilmek üzere şahit numunenin Bakanlıkça belirlenen referans laboratuvara gönderilmesi için İl Müdürlüğümüz Döner Sermaye Saymanlığına banka kanalıyla 95TL (2019 yılı için) kargo bedeli ödenir ve şahit numune referans laboratuvara gönderilir. İthalatçı firma tarafından analiz ücretinin referans laboratuvara yatırılmasını müteakip talep edilen muayene ve analizler yapılıp sonuçlar Müdürlüğümüze GGBS üzerinden ve resmi yazı ile bildirilir.  Analiz sonuçları mevzuata uygun olanlar için TPS numarası, mevzuata uygun olmayan ürünler için ise ithalatçı firma ve ilgili gümrük müdürlüğüne hitaben uygunsuzluk yazısı düzenlenir.

Ticari olarak ithalatı yapılmak istenen bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalat işlemleri bu şekilde sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen hizmet bedelleri dışında Müdürlüğümüzce ve Bakanlığımızca herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Bedelsiz ve Ticari Değeri Olmayan Bazı Gıda Maddeleri ile Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin ithalat işlemleri ise aşağıda anlatıldığı şekilde yürütülmektedir.

BEDELSİZ VE TİCARİ DEĞERİ OLMAYAN BAZI GIDA MADDELERİ İLE AMBALAJ MADDELERİNİN (NUMUNE KAPSAMINDA BİTKİSEL GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MALZEMELERİN) İTHALİNE İLİŞKİN İŞLEMLER;

İlgili Mevzuat;

-Bedelsiz ve Ticari Değeri Olmayan Bazı Gıda Maddeleri ve Ambalaj Maddelerinin İthaline İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/18)

- Bedelsiz ve Ticari Değeri Olmayan Bazı Gıda Maddeleri ve Ambalaj Maddelerinin İthaline İlişkin Tebliğ Hakkında Talimat

Bu kapsamda işlem yapılabileceknumune miktarları;

-Gıda Katkı Maddeleri  5 kg veya 5 l.

-Gıda Aroma Maddeleri 0,5 kg. veya 0,5 l

-Dökme olarak getirilen hammadde, yardımcı madde ve mamul madde 25 kg.

-Doğrudan Tüketim Amaçlı Paketlenmiş Ürünler  25  adet

-Gıda ile Temasta bulunan Ambalaj ve Materyaller 25 adet

-Alkollü İçkiler;                0,7 litre ambalaj içinde 7 adet

                                            1 litre ambalaj içinde 5 adet

                                            1,5 litre ambalaj içinde 3 adet

-Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar  5 adet veya 5 şişe (ağırlık olarak 2kg veya 2 litreyi aşmayacak miktarda)

-Takviye Edici Gıda  5 adet/kutu/şişe (ağırlık olarak 2kg veya 2 litreyi aşmayacak miktarda )

 

 

 

Talep Edilen Belgeler;

1.Dilekçe

2.Numune Kapsamında ki Ürünler için Uygunluk Yazısı (Ek-3)(2 Adet)(Firma ile ilgili bölüm yetkili tarafından imzalanmış olmalı başvuru esnasında)

3.Fatura

4.İçerik Belgesi

5.Vekaletname

 

Bir ithalatçı firma bir takvim yılı içerisinde yalnızca 2 kere bu kapsamda ithalat başvurusu yapabilir.

Ücret: 2019 yılı için 360TL