İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955) (24.

Tüm dünyada yaşanan pandemi ve küresel ekonomik krizinde etkileri ile ülkemizde Nisan ve Mayıs ayında yüzlerce ürüne getirilen ek gümrük vergileri bitiş tarihi olan 31.09.2020 tarihi aşağıda bulunan ithalat rejim kararına ek karar ile 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır. 

Bu  durumda getirilen ilave gümrük vergileri yıl sonuna  kadar mevcut ürünlerin üzerinde ek külfet oluşturmaya devam edecektir.

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955) (24.09.2020 t. 31254 s. R.G.)


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2955

Bazı "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’larda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

23 Eylül 2020

 

23/9/2020 TARİHLİ VE 2955 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- 17/4/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 1 inci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Kararın ek 2 nci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 11/5/2020 tarihli ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 19/5/2020 tarihli ve 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 

17/4/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
18/4/2020 31103
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
14/7/2020 31185


 

17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
18/4/2020 31103
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
5/5/2020 31118
28/6/2020 31169


 

20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
21/4/2020 31106


 

20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
21/4/2020 31106
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
28/6/2020 31169


 

11/5/2020 tarihli ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
11/5/2020 31124 (Mükerrer)


 

19/5/2020 tarihli ve 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
20/5/2020 31132


 

27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
28/6/2020 31169

 

 

17/4/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 1 inci maddesinin Yukarıdaki Karar ille değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

 

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “72 nci fasıl” başlıklı tablodaki eşyadan, ekli tabloda yer alanlara ilişkin gümrük vergileri, bu Kararın yayımı tarihinden 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) karşılarında gösterilen oranda uygulanır.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2423) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

 

İlgili olarak bakınız:
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.05.2020 tarihli 54492903 sayılı yazısı (Antrepo Beyannamelerinde Farklı Teminat Oranlarının Beyanı Hk.)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.04.2020 tarihli 54018696 sayılı yazısı (Antrepolara konulması durumunda 15.07.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25‘i kadar olması gerektiği hk.)

 

Karar Sayısı: 2423

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2020

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “72 nci fasıl” başlıklı tablodaki eşyadan, ekli tabloda yer alanlara ilişkin gümrük vergileri, bu Kararın yayımı tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) karşılarında gösterilen oranda uygulanır.

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 

72. FASIL
 

G.T.İ.P. Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
7207.19.12.00.10   0 4 0 17 17 17 17
7207.19.80.00.11   0 4 0 17 17 17 17
7207.20.52.00.10   0 4 0 17 17 17 17
7207.20.52.00.21   0 4 0 17 17 17 17
7207.20.52.00.29   0 4 0 17 17 17 17
7207.20.80.10.11   0 4 0 17 17 17 17
7207.20.80.90.11   0 4 0 17 17 17 17
7208.10.00.10.00   0 4,3 0 18 18 18 18
7208.10.00.90.00   0 4,3 0 18 18 18 18
7208.25.00.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.25.00.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.26.00.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.26.00.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.27.00.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.27.00.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.36.00.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.36.00.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.37.00.10.11   0 3 0 14 14 14 14
7208.37.00.10.19   0 3 0 14 14 14 14
7208.37.00.90.11   0 3 0 14(2) 14(2) 14(2) 14(2)
7208.37.00.90.19   0 3 0 14 14 14 14
7208.38.00.10.11   0 3 0 14 14 14 14
7208.38.00.10.19   0 3 0 14 14 14 14
7208.38.00.90.11   0 3 0 14(2) 14(2) 14(2) 14(2)
7208.38.00.90.19   0 3 0 14(3) 14(3) 14(3) 14(3)
7208.39.00.10.11   0 3 0 14 14 14 14
7208.39.00.10.19   0 3 0 14 14 14 14
7208.39.00.90.11   0 3 0 14(2) 14(2) 14(2) 14(2)
7208.39.00.90.19   0 3 0 14(3) 14(3) 14(3) 14(3)
7208.40.00.10.11   0 4,3 0 18 18 18 18
7208.40.00.10.19   0 4,3 0 18 18 18 18
7208.40.00.90.11   0 4,3 0 18 18 18 18
7208.40.00.90.19   0 4,3 0 18 18 18 18
7208.51.20.10.11   0 3 0 14 14 14 14
7208.51.20.10.19   0 3 0 14 14 14 14
7208.51.20.90.11   0 3 0 14 14 14 14
7208.51.20.90.19   0 3 0 14 14 14 14
7208.51.91.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.51.91.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.51.98.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.51.98.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.52.10.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.52.10.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.52.91.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.52.91.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.52.99.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.52.99.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.53.10.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.53.10.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.53.90.10.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.53.90.90.00   0 3 0 14 14 14 14
7208.54.00.10.11   0 3 0 14 14 14 14
7208.54.00.10.19   0 3 0 14 14 14 14
7208.54.00.90.11   0 3 0 14 14 14 14
7208.54.00.90.19   0 3 0 14 14 14 14
7208.90.20.10.11   0 3 0 14 14 14 14
7208.90.20.10.12   0 3 0 14 14 14 14
7208.90.20.20.11   0 3 0 14 14 14 14
7208.90.20.20.12   0 3 0 14 14 14 14
7208.90.80.10.11   0 0 0 14 14 14 14
7208.90.80.20.11   0 0 0 14 14 14 14
7209.15.00.10.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.15.00.90.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.16.10.00.11   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.16.10.00.19   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.16.90.10.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.16.90.90.00   0 3,3 0 15(4) 15(4) 15(4) 15(4)
7209.17.10.00.11   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.17.10.00.19   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.17.90.10.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.17.90.90.00   0 3,3 0 15(4) 15(4) 15(4) 15(4)
7209.18.10.00.11   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.18.10.00.19   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.18.91.10.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.18.91.90.00   0 3,3 0 15(4) 15(4) 15(4) 15(4)
7209.18.99.10.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.18.99.90.00   0 3,3 0 15(4) 15(4) 15(4) 15(4)
7209.25.00.10.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.25.00.90.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.26.10.00.11   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.26.10.00.19   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.26.90.10.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.26.90.90.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.27.10.00.11   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.27.10.00.19   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.27.90.10.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.27.90.90.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.28.10.00.11   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.28.10.00.19   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.28.90.10.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.28.90.90.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.90.20.11.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.90.20.19.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7209.90.80.21.11   0 0 0 15 15 15 15
7209.90.80.29.11   0 0 0 15 15 15 15
7210.11.00.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.11.00.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.12.20.00.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.12.20.00.80   0 5 0 20 20 20 20
7210.12.80.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.12.80.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.20.00.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.20.00.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.30.00.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.30.00.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.41.00.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.41.00.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.49.00.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.49.00.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.50.00.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.50.00.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.61.00.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.61.00.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.69.00.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.70.10.00.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.70.80.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.70.80.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.90.30.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.90.30.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.90.40.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.90.40.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.90.80.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7210.90.80.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7211.14.00.21.12   0 0 0 15 15 15 15
7211.14.00.29.12   0 0 0 15 15 15 15
7211.19.00.10.00   0 5 0 20 20 20 20
7211.19.00.21.00   0 5 0 20 20 20 20
7211.19.00.29.00   0 5 0 20 20 20 20
7211.19.00.31.00   0 5 0 20 20 20 20
7211.19.00.39.00   0 5 0 20 20 20 20
7211.19.00.50.00   0 5 0 20 20 20 20
7211.23.20.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7211.23.30.00.11   0 0 0 15 15 15 15
7211.23.30.00.12   0 0 0 15 15 15 15
7211.23.30.00.19   0 0 0 15 15 15 15
7211.23.30.00.22   0 0 0 15 15 15 15
7211.23.80.10.11   0 0 0 15 15 15 15
7211.23.80.90.11   0 0 0 15 15 15 15
7211.23.80.90.13   0 5 0 20 20 20 20
7211.23.80.90.19   0 5 0 20 20 20 20
7211.29.00.21.00   0 5 0 20 20 20 20
7211.29.00.29.00   0 5 0 20 20 20 20
7211.90.20.21.11   0 5 0 20 20 20 20
7211.90.20.29.11   0 0 0 20 20 20 20
7211.90.80.21.12   0 5 0 20 20 20 20
7211.90.80.21.13   0 5 0 20 20 20 20
7211.90.80.29.12   0 5 0 20 20 20 20
7211.90.80.29.13   0 5 0 20 20 20 20
7212.10.10.00.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.10.10.00.19   0 5 0 20 20 20 20
7212.10.90.11.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.10.90.19.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.20.00.11.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.20.00.19.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.30.00.11.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.30.00.19.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.40.20.11.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.40.20.11.21   0 5 0 20 20 20 20
7212.40.20.19.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.40.20.19.21   0 0 0 20 20 20 20
7212.40.20.21.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.40.20.29.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.40.80.10.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.40.80.90.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.50.20.10.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.20.90.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.30.10.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.30.90.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.40.10.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.40.90.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.61.10.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.61.90.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.69.10.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.69.90.11   0 0 0 20 20 20 20
7212.50.90.10.12   0 5 0 20 20 20 20
7212.50.90.10.13   0 5 0 20 20 20 20
7212.50.90.10.14   0 5 0 20 20 20 20
7212.50.90.10.18   0 5 0 20 20 20 20
7212.50.90.90.12   0 5 0 20 20 20 20
7212.50.90.90.13   0 5 0 20 20 20 20
7212.50.90.90.14   0 5 0 20 20 20 20
7212.50.90.90.18   0 5 0 20 20 20 20
7212.60.00.11.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.60.00.11.21   0 5 0 20 20 20 20
7212.60.00.19.11   0 5 0 20 20 20 20
7212.60.00.19.21   0 5 0 20 20 20 20
7216.10.00.10.11   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.10.00.10.12   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.10.00.10.13   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.10.00.90.11   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.10.00.90.12   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.10.00.90.13   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.21.00.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.21.00.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.22.00.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.22.00.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.31.10.10.11   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.31.10.10.19   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.31.10.90.11   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.31.10.90.19   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.31.90.10.11   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.31.90.10.19   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.31.90.90.11   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.31.90.90.19   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.32.11.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.32.11.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.32.19.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.32.19.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.32.91.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.32.91.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.32.99.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.32.99.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.33.10.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.33.10.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.33.90.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.33.90.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.40.10.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.40.10.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.40.90.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.40.90.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.50.10.10.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.50.10.90.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.50.91.00.00   0 2,3 0 12 12 12 12
7216.50.99.10.11   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.50.99.10.19   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.50.99.91.00   0 5,7 0 22 22 22 22
7216.99.00.10.11   0 2,3 0 12 12 12 12
7216.99.00.90.11   0 2,3 0 12 12 12 12
7219.31.00.00.00   0 0 0 17 17 17 17
7219.32.10.00.00   0 0 0 17 17 17 17
7219.32.90.00.00   0 0 0 17 17 17 17
7219.33.10.00.00   0 0 0 17 17 17 17
7219.33.90.00.00   0 0 0 17 17 17 17
7219.34.10.00.00   0 0 0 17 17 17 17
7219.34.90.00.00   0 0 0 17 17 17 17
7219.35.10.00.00   0 0 0 17 17 17 17
7219.35.90.00.00   0 0 0 17 17 17 17
7220.20.21.00.11   0 0 0 17 17 17 17
7220.20.29.00.11   0 0 0 17 17 17 17
7220.20.41.00.11   0 0 0 17 17 17 17
7220.20.49.00.11   0 0 0 17 17 17 17
7220.20.81.00.11   0 0 0 17 17 17 17
7220.20.89.00.11   0 0 0 17 17 17 17
7224.90.03.00.00   0 4,7 0 19 19 19 19
7224.90.05.00.00   0 4,7 0 19 19 19 19
7224.90.07.00.00   0 4,7 0 19 19 19 19
7224.90.14.00.00   0 4,7 0 19 19 19 19
7225.30.90.00.00   0 0 0 11 11 11 11
7228.10.20.00.00   0 2,3 0 12 12 12 12
7228.20.10.00.11   0 3,3 0 15 15 15 15
7228.20.10.00.19   0 3,3 0 15 15 15 15
7228.20.91.00.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7228.30.41.00.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7228.30.49.00.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7228.30.61.00.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7228.30.69.00.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7228.30.70.00.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7228.30.89.00.00   0 3,3 0 15 15 15 15
7228.70.10.00.00   0 3 0 14 14 14 14
7228.70.90.00.11   0 0 0 14 14 14 14(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %8 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(3) Sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %8 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(4) Beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %9 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

 

 


200/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “72 nci fasıl” başlıklı tablodaki eşyadan, ekli tabloda yer alanlara ilişkin gümrük vergilerinin Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekilleri aşağıdadır.

 

G.T.İ.P. Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
7207.19.12.00.10   0 4 0 12 12 12 12
7207.19.80.00.11   0 4 0 12 12 12 12
7207.20.52.00.10   0 4 0 12 12 12 12
7207.20.52.00.21   0 4 0 12 12 12 12
7207.20.52.00.29   0 4 0 12 12 12 12
7207.20.80.10.11   0 4 0 12 12 12 12
7207.20.80.90.11   0 4 0 12 12 12 12
7208.10.00.10.00   0 4,3 0 13 13 13 13
7208.10.00.90.00   0 4,3 0 13 13 13 13
7208.25.00.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.25.00.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.26.00.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.26.00.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.27.00.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.27.00.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.36.00.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.36.00.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.37.00.10.11   0 3 0 9 9 9 9
7208.37.00.10.19   0 3 0 9 9 9 9
7208.37.00.90.11   0 3 0 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
7208.37.00.90.19   0 3 0 9 9 9 9
7208.38.00.10.11   0 3 0 9 9 9 9
7208.38.00.10.19   0 3 0 9 9 9 9
7208.38.00.90.11   0 3 0 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
7208.38.00.90.19   0 3 0 9(3) 9(3) 9(3) 9(3)
7208.39.00.10.11   0 3 0 9 9 9 9
7208.39.00.10.19   0 3 0 9 9 9 9
7208.39.00.90.11   0 3 0 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
7208.39.00.90.19   0 3 0 9(3) 9(3) 9(3) 9(3)
7208.40.00.10.11   0 4,3 0 13 13 13 13
7208.40.00.10.19   0 4,3 0 13 13 13 13
7208.40.00.90.11   0 4,3 0 13 13 13 13
7208.40.00.90.19   0 4,3 0 13 13 13 13
7208.51.20.10.11   0 3 0 9 9 9 9
7208.51.20.10.19   0 3 0 9 9 9 9
7208.51.20.90.11   0 3 0 9 9 9 9
7208.51.20.90.19   0 3 0 9 9 9 9
7208.51.91.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.51.91.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.51.98.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.51.98.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.52.10.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.52.10.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.52.91.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.52.91.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.52.99.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.52.99.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.53.10.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.53.10.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.53.90.10.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.53.90.90.00   0 3 0 9 9 9 9
7208.54.00.10.11   0 3 0 9 9 9 9
7208.54.00.10.19   0 3 0 9 9 9 9
7208.54.00.90.11   0 3 0 9 9 9 9
7208.54.00.90.19   0 3 0 9 9 9 9
7208.90.20.10.11   0 3 0 9 9 9 9
7208.90.20.10.12   0 3 0 9 9 9 9
7208.90.20.20.11   0 3 0 9 9 9 9
7208.90.20.20.12   0 3 0 9 9 9 9
7208.90.80.10.11   0 0 0 9 9 9 9
7208.90.80.20.11   0 0 0 9 9 9 9
7209.15.00.10.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.15.00.90.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.16.10.00.11   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.16.10.00.19   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.16.90.10.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.16.90.90.00   0 3,3 0 10(4) 10(4) 10(4) 10(4)
7209.17.10.00.11   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.17.10.00.19   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.17.90.10.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.17.90.90.00   0 3,3 0 10(4) 10(4) 10(4) 10(4)
7209.18.10.00.11   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.18.10.00.19   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.18.91.10.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.18.91.90.00   0 3,3 0 10(4) 10(4) 10(4) 10(4)
7209.18.99.10.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.18.99.90.00   0 3,3 0 10(4) 10(4) 10(4) 10(4)
7209.25.00.10.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.25.00.90.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.26.10.00.11   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.26.10.00.19   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.26.90.10.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.26.90.90.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.27.10.00.11   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.27.10.00.19   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.27.90.10.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.27.90.90.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.28.10.00.11   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.28.10.00.19   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.28.90.10.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.28.90.90.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.90.20.11.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.90.20.19.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7209.90.80.21.11   0 0 0 10 10 10 10
7209.90.80.29.11   0 0 0 10 10 10 10
7210.11.00.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.11.00.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.12.20.00.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.12.20.00.80   0 5 0 15 15 15 15
7210.12.80.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.12.80.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.20.00.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.20.00.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.30.00.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.30.00.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.41.00.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.41.00.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.49.00.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.49.00.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.50.00.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.50.00.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.61.00.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.61.00.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.69.00.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.70.10.00.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.70.80.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.70.80.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.90.30.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.90.30.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.90.40.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.90.40.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.90.80.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7210.90.80.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7211.14.00.21.12   0 0 0 10 10 10 10
7211.14.00.29.12   0 0 0 10 10 10 10
7211.19.00.10.00   0 5 0 15 15 15 15
7211.19.00.21.00   0 5 0 15 15 15 15
7211.19.00.29.00   0 5 0 15 15 15 15
7211.19.00.31.00   0 5 0 15 15 15 15
7211.19.00.39.00   0 5 0 15 15 15 15
7211.19.00.50.00   0 5 0 15 15 15 15
7211.23.20.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7211.23.30.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7211.23.30.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7211.23.30.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7211.23.30.00.22   0 0 0 10 10 10 10
7211.23.80.10.11   0 0 0 10 10 10 10
7211.23.80.90.11   0 0 0 10 10 10 10
7211.23.80.90.13   0 5 0 15 15 15 15
7211.23.80.90.19   0 5 0 15 15 15 15
7211.29.00.21.00   0 5 0 15 15 15 15
7211.29.00.29.00   0 5 0 15 15 15 15
7211.90.20.21.11   0 5 0 15 15 15 15
7211.90.20.29.11   0 0 0 15 15 15 15
7211.90.80.21.12   0 5 0 15 15 15 15
7211.90.80.21.13   0 5 0 15 15 15 15
7211.90.80.29.12   0 5 0 15 15 15 15
7211.90.80.29.13   0 5 0 15 15 15 15
7212.10.10.00.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.10.10.00.19   0 5 0 15 15 15 15
7212.10.90.11.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.10.90.19.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.20.00.11.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.20.00.19.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.30.00.11.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.30.00.19.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.40.20.11.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.40.20.11.21   0 5 0 15 15 15 15
7212.40.20.19.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.40.20.19.21   0 0 0 15 15 15 15
7212.40.20.21.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.40.20.29.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.40.80.10.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.40.80.90.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.50.20.10.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.20.90.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.30.10.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.30.90.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.40.10.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.40.90.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.61.10.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.61.90.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.69.10.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.69.90.11   0 0 0 15 15 15 15
7212.50.90.10.12   0 5 0 15 15 15 15
7212.50.90.10.13   0 5 0 15 15 15 15
7212.50.90.10.14   0 5 0 15 15 15 15
7212.50.90.10.18   0 5 0 15 15 15 15
7212.50.90.90.12   0 5 0 15 15 15 15
7212.50.90.90.13   0 5 0 15 15 15 15
7212.50.90.90.14   0 5 0 15 15 15 15
7212.50.90.90.18   0 5 0 15 15 15 15
7212.60.00.11.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.60.00.11.21   0 5 0 15 15 15 15
7212.60.00.19.11   0 5 0 15 15 15 15
7212.60.00.19.21   0 5 0 15 15 15 15
7216.10.00.10.11   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.10.12   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.10.13   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.90.11   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.90.12   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.10.00.90.13   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.21.00.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.21.00.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.22.00.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.22.00.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.31.10.10.11   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.31.10.10.19   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.31.10.90.11   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.31.10.90.19   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.31.90.10.11   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.31.90.10.19   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.31.90.90.11   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.31.90.90.19   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.32.11.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.32.11.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.32.19.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.32.19.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.32.91.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.32.91.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.32.99.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.32.99.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.33.10.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.33.10.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.33.90.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.33.90.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.40.10.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.40.10.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.40.90.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.40.90.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.50.10.10.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.50.10.90.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.50.91.00.00   0 2,3 0 7 7 7 7
7216.50.99.10.11   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.50.99.10.19   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.50.99.91.00   0 5,7 0 17 17 17 17
7216.99.00.10.11   0 2,3 0 7 7 7 7
7216.99.00.90.11   0 2,3 0 7 7 7 7
7219.31.00.00.00   0 0 0 12 12 12 12
7219.32.10.00.00   0 0 0 12 12 12 12
7219.32.90.00.00   0 0 0 12 12 12 12
7219.33.10.00.00   0 0 0 12 12 12 12
7219.33.90.00.00   0 0 0 12 12 12 12
7219.34.10.00.00   0 0 0 12 12 12 12
7219.34.90.00.00   0 0 0 12 12 12 12
7219.35.10.00.00   0 0 0 12 12 12 12
7219.35.90.00.00   0 0 0 12 12 12 12
7220.20.21.00.11   0 0 0 12 12 12 12
7220.20.29.00.11   0 0 0 12 12 12 12
7220.20.41.00.11   0 0 0 12 12 12 12
7220.20.49.00.11   0 0 0 12 12 12 12
7220.20.81.00.11   0 0 0 12 12 12 12
7220.20.89.00.11   0 0 0 12 12 12 12
7224.90.03.00.00   0 4,7 0 14 14 14 14
7224.90.05.00.00   0 4,7 0 14 14 14 14
7224.90.07.00.00   0 4,7 0 14 14 14 14
7224.90.14.00.00   0 4,7 0 14 14 14 14
7225.30.90.00.00   0 0 0 6 6 6 6
7228.10.20.00.00   0 2,3 0 7 7 7 7
7228.20.10.00.11   0 3,3 0 10 10 10 10
7228.20.10.00.19   0 3,3 0 10 10 10 10
7228.20.91.00.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7228.30.41.00.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7228.30.49.00.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7228.30.61.00.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7228.30.69.00.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7228.30.70.00.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7228.30.89.00.00   0 3,3 0 10 10 10 10
7228.70.10.00.00   0 3 0 9 9 9 9
7228.70.90.00.11   0 0 0 9 9 9 9

(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(3) Sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(4) Beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %7 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

 *****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2424) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.05.2020 tarihli 54544764 sayılı yazısı (Geçici madde uygulamasının 5.5.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde esas alınması gerektiği hk.)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.05.2020 tarihli 54492903 sayılı yazısı (Antrepo Beyannamelerinde Farklı Teminat Oranlarının Beyanı Hk.)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.04.2020 tarihli 54018696 sayılı yazısı (Antrepolara konulması durumunda 15.07.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25‘i kadar olması gerektiği hk.)

Karar Sayısı: 2424

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın  yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2020

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

(2) Bu Kararın Ek-l’inde yer alan tablo; 1/1/2021 tarihinden itibaren, Ek-2’sinde yer alan tablo ise; bu Kararın yayımı tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanacak olan ilave gümrük vergilerini göstermektedir.


(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
 

EK MADDE 1- (1) Bu Kararın Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan tablolarda bulunan 8504.31.21.00.00, 8504.31.29.00.00, 8504.31.80.10.00, 8504.31.80.90.19, 8518.21.00.00.00, 8518.22.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde, bu Karar kapsamında ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

EK MADDE 2- (1) Bu Kararın eki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda yer alan;

a) 3920.10.89.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın güneş paneli üretiminde kullanılmak kaydıyla,

b) 3920.49.10.00.00 ve 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki eşyanın ise plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak maksadıyla,

ithal edilmek istenmesi halinde, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Ek-1 sayılı tabloda karşılarında belirtilen ilave gümrük vergisi oranları uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Karar kapsamında, 18/4/2020 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri çerçevesinde ilgililerin talebi halinde, kendilerine geri verilir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK-1

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4  
5 6 7 8
3506.91.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.10.00 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.90.11 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.90.12 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.90.13 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.90.19 0 0 0 10 10 10 10
3506.99.00.10.00 0 0 0 10 10 10 10
3506.99.00.90.11 0 0 0 10 10 10 10
3506.99.00.90.19 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.23.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.24.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.25.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.28.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.40.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.81.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.89.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.20.21.00.11 0 0 0 10 10 10 10
3920.20.21.00.19 0 0 0 10 10 10 10
3920.20.29.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.20.80.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.30.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.43.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.43.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.49.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.49.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.51.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.59.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.59.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.61.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.62.12.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.62.19.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.62.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.63.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.69.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.71.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.73.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.73.80.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.79.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.79.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.91.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.92.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.93.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.94.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.21.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.28.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.52.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.53.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.59.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.90.10.00 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.90.90.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.11.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.12.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.13.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.13.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.14.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.19.00.10.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.19.00.90.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.30.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.41.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.43.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.49.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.55.00.11 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.55.00.12 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.55.00.19 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.60.00.11 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.60.00.12 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.60.00.13 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.60.00.19 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.90.10.00 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.90.90.00 0 0 0 10 10 10 10
3926.30.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.50.00.00 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.10.00 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.20.00 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.11 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.12 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.14 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.15 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.16 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.17 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.18 0 0 0 10 10 10 10
4007.00.00.10.00 0 0 0 8 8 8 8
4007.00.00.90.00 0 0 0 8 8 8 8

6907.21.00.00.00

0 0 0 15 15 15 15

6907.22.00.00.00

0 0 0 15 15 15 15

6907.23.00.00.00

0 0 0 15 15 15 15

6907.30.00.00.00

0 0 0 15 15 15 15

6907.40.00.00.00

0 0 0 15 15 15 15

6910.10.00.00.00

0 0 0 15 15 15 15

6910.90.00.00.00

0 0 0 15 15 15 15
7318.11.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.12.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.12.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.13.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.14.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.14.91.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.14.99.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.20.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.35.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.35.00.12 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.42.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.42.00.12 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.48.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.48.00.12 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.52.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.58.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.62.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.68.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.75.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.82.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.88.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.95.00.11 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.95.00.12 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.31.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.39.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.40.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.60.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.92.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.99.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.19.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.21.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.22.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.23.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.24.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
7318.29.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8311.20.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
8414.59.95.20.13 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8414.59.95.20.14 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8414.59.95.90.13 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8414.59.95.90.15 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8414.59.95.90.19 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8441.10.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.20.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.30.10.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.30.90.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.70.10.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.70.90.00 0 0 0 20 20 20 20
8462.91.20.10.00 0 0 0 10 10 10 10
8462.91.20.90.00 0 0 0 10 10 10 10
8462.91.80.10.00 0 0 0 10 10 10 10
8462.91.80.90.00 0 0 0 10 10 10 10
8504.31.21.00.00 0 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3
8504.31.29.00.00 0 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3
8504.31.80.10.00 0 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3
8504.31.80.90.19 0 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3
8504.40.82.90.00 0 0 0 6,7 6,7 6,7 6,7
8504.40.90.90.11 0 0 0 5 5 5 5
8504.40.90.90.19 0 0 0 5 5 5 5
8512.30.90.00.12 0 0 0 7,1 7,1 7,1 7,1
8512.30.90.00.19 0 0 0 7,1 7,1 7,1 7,1
8518.21.00.00.00 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8518.22.00.00.00 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8536.49.00.00.29 0 0 0 5 5 5 5
9030.31.00.90.11 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.31.00.90.12 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.33.20.90.00 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.33.70.90.00 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9101.11.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9101.19.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9101.21.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9101.29.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9101.91.00.00.11 0 0 0 25 25 25 25
9101.91.00.00.12 0 0 0 25 25 25 25
9101.91.00.00.19 0 0 0 25 25 25 25
9101.99.00.00.11 0 0 0 25 25 25 25
9101.99.00.00.12 0 0 0 25 25 25 25
9101.99.00.00.19 0 0 0 25 25 25 25
9102.11.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9102.12.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9102.19.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9102.21.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9102.29.00.00.00 0 0 0 25 25 25 25
9102.99.00.00.11 0 0 0 25 25 25 25
9102.99.00.00.12 0 0 0 25 25 25 25
9102.99.00.00.19 0 0 0 25 25 25 25
9405.91.10.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9405.91.90.10.00 0 0 0 15 15 15 15
9405.91.90.90.11 0 0 0 15 15 15 15
9405.91.90.90.18 0 0 0 15 15 15 15
9405.92.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9405.99.00.00.00 0 0 0 15 15 15 15
9504.50.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9505.10.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9505.10.90.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9505.90.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9506.31.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9508.10.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9508.90.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20
9606.10.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9606.21.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9606.22.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9606.29.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9606.30.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10

 

EK-2

 

G.T.İ.P İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4  
5 6 7 8
3506.91.10.00.00 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.10.00 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.90.11 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.90.12 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.90.13 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.90.19 0 0 0 30 30 30 30
3506.99.00.10.00 0 0 0 30 30 30 30
3506.99.00.90.11 0 0 0 30 30 30 30
3506.99.00.90.19 0 0 0 30 30 30 30
3920.10.23.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.24.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.25.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.28.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.40.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.81.00.00 0 0 0 30 30 30 30
3920.10.89.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.20.21.00.11 0 0 0 40 40 40 40
3920.20.21.00.19 0 0 0 40 40 40 40
3920.20.29.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.20.80.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.30.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.43.10.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.43.90.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.49.10.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.49.90.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.51.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.59.10.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.59.90.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.61.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.62.12.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.62.19.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.62.90.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.63.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.69.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.71.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.73.10.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.73.80.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.79.10.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.79.90.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.91.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.92.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.93.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.94.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.21.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.28.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.52.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.53.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.59.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.90.10.00 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.90.90.00 0 0 0 26 26 26 26
3921.11.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.12.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.13.10.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.13.90.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.14.00.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.19.00.10.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.19.00.90.00 0 0 0 28 28 28 28
3921.90.10.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.30.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.41.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.43.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.49.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.55.00.11 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.55.00.12 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.55.00.19 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.60.00.11 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.60.00.12 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.60.00.13 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.60.00.19 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.90.10.00 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.90.90.00 0 0 0 40 40 40 40
3926.30.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
3926.90.50.00.00 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.10.00 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.20.00 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.11 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.12 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.14 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.15 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.16 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.17 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.18 0 0 0 40 40 40 40
4007.00.00.10.00 0 0 0 11 11 11 11
4007.00.00.90.00 0 0 0 11 11 11 11

6907.21.00.00.00

0 0 0 25 25 25 25

6907.22.00.00.00

0 0 0 25 25 25 25

6907.23.00.00.00

0 0 0 25 25 25 25

6907.30.00.00.00

0 0 0 25 25 25 25

6907.40.00.00.00

0 0 0 25 25 25 25

6910.10.00.00.00

0 0 0 25 25 25 25

6910.90.00.00.00

0 0 0 25 25 25 25
7318.11.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.12.10.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.12.90.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.13.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.14.10.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.14.91.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.14.99.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.20.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.35.00.11 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.35.00.12 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.42.00.11 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.42.00.12 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.48.00.11 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.48.00.12 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.52.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.58.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.62.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.68.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.75.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.82.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.88.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.95.00.11 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.95.00.12 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.31.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.39.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.40.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.60.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.92.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.99.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.19.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.21.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.22.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.23.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.24.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
7318.29.00.00.00 0 0 0 30 30 30 30
8311.20.00.00.00 0 0 0 47 47 47 47
8414.59.95.20.13 0 0 0 14 14 14 14
8414.59.95.20.14 0 0 0 14 14 14 14
8414.59.95.90.13 0 0 0 14 14 14 14
8414.59.95.90.15 0 0 0 14 14 14 14
8414.59.95.90.19 0 0 0 14 14 14 14
8441.10.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.20.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.30.10.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.30.90.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.70.10.00 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.70.90.00 0 0 0 20 20 20 20
8462.91.20.10.00 0 0 0 14 14 14 14
8462.91.20.90.00 0 0 0 14 14 14 14
8462.91.80.10.00 0 0 0 14 14 14 14
8462.91.80.90.00 0 0 0 14 14 14 14
8504.31.21.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8504.31.29.00.00 0 0 0 20 20 20 20
8504.31.80.10.00 0 0 0 20 20 20 20
8504.31.80.90.19 0 0 0 20 20 20 20
8504.40.82.90.00 0 0 0 11 11 11 11
8504.40.90.90.11 0 0 0 11 11 11 11
8504.40.90.90.19 0 0 0 11 11 11 11
8512.30.90.00.12 0 0 0 7,1 7,1 7,1 7,1
8512.30.90.00.19 0 0 0 7,1 7,1 7,1 7,1
8518.21.00.00.00 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8518.22.00.00.00 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8536.49.00.00.29 0 0 0 11 11 11 11
9030.31.00.90.11 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.31.00.90.12 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.33.20.90.00 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.33.70.90.00 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9101.11.00.00.00 0 0 0 45 45 45 45
9101.19.00.00.00 0 0 0 45 45 45 45
9101.21.00.00.00 0 0 0 45 45 45 45
9101.29.00.00.00 0 0 0 45 45 45 45
9101.91.00.00.11 0 0 0 45 45 45 45
9101.91.00.00.12 0 0 0 45 45 45 45
9101.91.00.00.19 0 0 0 45 45 45 45
9101.99.00.00.11 0 0 0 45 45 45 45
9101.99.00.00.12 0 0 0 45 45 45 45
9101.99.00.00.19 0 0 0 45 45 45 45
9102.11.00.00.00 0 0 0 45 45 45 45
9102.12.00.00.00 0 0 0 45 45 45 45
9102.19.00.00.00 0 0 0 45 45 45 45
9102.21.00.00.00 0 0 0 45 45 45 45
9102.29.00.00.00 0 0 0 45 45 45 45
9102.99.00.00.11 0 0 0 45 45 45 45
9102.99.00.00.12 0 0 0 45 45 45 45
9102.99.00.00.19 0 0 0 45 45 45 45
9405.91.10.00.00 0 0 0 32 32 32 32
9405.91.90.10.00 0 0 0 32 32 32 32
9405.91.90.90.11 0 0 0 32 32 32 32
9405.91.90.90.18 0 0 0 32 32 32 32
9405.92.00.00.00 0 0 0 32 32 32 32
9405.99.00.00.00 0 0 0 32 32 32 32
9504.50.00.00.00 0 0 0 50 50 50 50
9505.10.10.00.00 0 0 0 35 35 35 35
9505.10.90.00.00 0 0 0 35 35 35 35
9505.90.00.00.00 0 0 0 35 35 35 35
9506.31.00.00.00 0 0 0 37 37 37 37
9508.10.00.00.00 0 0 0 48 48 48 48
9508.90.00.00.00 0 0 0 48 48 48 48
9606.10.00.00.00 0 0 0 50 50 50 50
9606.21.00.00.00 0 0 0 46 46 46 46
9606.22.00.00.00 0 0 0 46 46 46 46
9606.29.00.00.00 0 0 0 46 46 46 46
9606.30.00.00.00 0 0 0 46 46 46 46

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2514) (11.05.2020 t. 31124 s. 1.mük R.G.)

İlgili olarak bakınız:
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.05.2020 tarihli 54582523 sayılı yazısı (Mükerrer Resmi Gazetede öğleden sonra yayımlanan 2514 sayılı İGV için BİLGE sisteminde tahakkuk çıkmayanların cezasız tahsil edilmesi hk)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.05.2020 tarihli 54492903 sayılı yazısı (Antrepo Beyannamelerinde Farklı Teminat Oranlarının Beyanı Hk.)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.05.2020 tarihli 54374634 sayılı yazısı (Antrepolara konulması durumunda 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25‘i kadar olması gerektiği hk.)


 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2514

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

11 Mayıs 2020

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

(2) Bu Kararın Ek-1 ’inde yer alan tablo 1/1/2021 tarihinden itibaren, Ek-2’sinde yer alan tablo ise bu Kararın yayımı tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanacak olan ilave gümrük vergilerini göstermektedir.

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı), 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(7) İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında sivil hava taşıtlarında kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan eşyaya, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Ek-1’de yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 

Ek-1
 

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
Dipnot 1 2 3 4 8
5 6 7
3604.10.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
3604.90.00.00.19   0 0 0 20 20 20 20
3918.10.10.00.11   0 0 0 10 10 10 10
3918.10.90.00.19   0 0 0 10 10 10 10
3918.90.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
3919.10.12.00.00   0 0 0 20 20 20 20
3919.10.15.00.00   0 0 0 20 20 20 20
3919.10.19.00.00   0 0 0 20 20 20 20
3919.10.80.20.00   0 0 0 20 20 20 20
3919.90.80.30.11   0 0 0 20 20 20 20
4008.11.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
4008.19.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
4008.21.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
4008.21.90.00.00   0 0 0 10 10 10 10
4008.29.00.90.00   0 0 0 10 10 10 10
4016.91.00.00.00   0 0 0 15 15 15 15
4414.00.10.00.00   0 0 0 25 25 25 25
4414.00.90.00.00   0 0 0 25 25 25 25
4415.10.10.00.11   0 0 0 20 20 20 20
4415.10.10.00.19   0 0 0 20 20 20 20
4415.10.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4415.20.20.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4415.20.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4416.00.00.10.00   0 0 0 20 20 20 20
4416.00.00.90.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.10.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.10.50.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.10.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.20.10.00.11   0 0 0 20 20 20 20
4418.20.10.00.19   0 0 0 20 20 20 20
4418.20.50.00.11   0 0 0 20 20 20 20
4418.20.50.00.19   0 0 0 20 20 20 20
4418.20.80.00.11   0 0 0 20 20 20 20
4418.20.80.00.19   0 0 0 20 20 20 20
4418.40.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.50.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.60.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.73.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.73.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.74.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.75.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.79.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.91.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.99.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.10.00   0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.11   0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.12   0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.13   0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.14   0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.15   0 0 0 20 20 20 20
4418.99.90.90.19   0 0 0 20 20 20 20
6809.11.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
6809.19.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
6809.90.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7113.19.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7113.19.00.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7116.20.11.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7116.20.80.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7312.10.49.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7312.10.61.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7312.10.65.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7312.10.69.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7312.10.81.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7312.10.83.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7312.10.85.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7312.10.89.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7312.10.98.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7315.11.90.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7315.11.90.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7315.12.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7315.12.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7315.19.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7315.20.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7321.11.10.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7321.11.10.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7321.11.90.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7321.11.90.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7321.12.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7321.19.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7321.81.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7321.81.00.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7321.82.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7321.89.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7408.11.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7408.11.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7408.19.10.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7408.19.10.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7408.19.90.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7408.19.90.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7408.21.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7408.22.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7408.29.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7413.00.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8201.90.00.10.00   0 0 0 25 25 25 25
8201.90.00.20.00   0 0 0 25 25 25 25
8201.90.00.90.11   0 0 0 25 25 25 25
8201.90.00.90.12   0 0 0 25 25 25 25
8201.90.00.90.18   0 0 0 25 25 25 25
8203.10.00.10.00   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8203.10.00.90.11   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8203.10.00.90.12   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8203.10.00.90.19   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.40.10.10.00   0 0 0 1,9 1,9 1,9 1,9
8207.40.10.90.00   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.40.30.10.00   0 0 0 1,9 1,9 1,9 1,9
8207.40.30.90.00   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.70.90.00.13   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8207.80.90.00.13   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.10.00.00.00   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.20.00.00.00   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.30.00.00.00   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.40.00.00.00   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.90.00.00.11   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8208.90.00.00.19   0 0 0 8,8 8,8 8,8 8,8
8209.00.20.00.00   0 0 0 8,3 8,3 8,3 8,3
8209.00.80.00.00   0 0 0 8,3 8,3 8,3 8,3
8212.10.10.00.00   0 0 0 25 25 25 25
8212.10.90.10.11   0 0 0 25 25 25 25
8212.10.90.10.19   0 0 0 25 25 25 25
8212.10.90.20.11   0 0 0 2,3 2,3 2,3 2,3
8212.10.90.20.19   0 0 0 2,3 2,3 2,3 2,3
8213.00.00.10.11   0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.10.12   0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.10.13   0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.10.19   0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8213.00.00.20.00   0 0 0 7,8 7,8 7,8 7,8
8215.10.20.00.19   0 0 0 25 25 25 25
8301.10.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
8301.10.00.00.19   0 0 0 20 20 20 20
8301.30.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8301.40.11.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8301.40.19.00.11   0 0 0 20 20 20 20
8301.40.19.00.19   0 0 0 20 20 20 20
8301.40.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8301.50.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8301.60.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
8301.60.00.00.19   0 0 0 20 20 20 20
8301.70.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8302.10.00.00.11 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8302.10.00.00.19 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8302.41.10.00.11   0 0 0 20 20 20 20
8302.41.10.00.19   0 0 0 20 20 20 20
8302.41.50.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8302.41.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8302.42.00.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8302.49.00.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8302.50.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8302.60.00.00.00 (1) 0 0 0 20 20 20 20
8306.21.00.00.00   0 0 0 25 25 25 25
8306.30.00.00.00   0 0 0 25 25 25 25
8307.10.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
8307.10.00.00.12   0 0 0 20 20 20 20
8307.10.00.00.18   0 0 0 20 20 20 20
8307.90.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
8307.90.00.00.12   0 0 0 20 20 20 20
8307.90.00.00.13   0 0 0 20 20 20 20
8307.90.00.00.18   0 0 0 20 20 20 20
8308.10.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
8308.10.00.00.12   0 0 0 20 20 20 20
8308.20.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8309.10.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8309.90.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8309.90.90.10.00   0 0 0 20 20 20 20
8309.90.90.91.00   0 0 0 20 20 20 20
8309.90.90.99.00   0 0 0 20 20 20 20
8310.00.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8409.91.00.00.12   0 0 0 7 7 7 7
8409.91.00.00.13   0 0 0 7 7 7 7
8409.91.00.00.14   0 0 0 7 7 7 7
8409.91.00.00.15   0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.12   0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.13   0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.14   0 0 0 7 7 7 7
8409.99.00.00.15   0 0 0 7 7 7 7
8414.80.19.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8415.10.90.00.19   0 0 0 7 7 7 7
8415.90.00.90.09   0 0 0 7 7 7 7
8415.90.00.90.12   0 0 0 7 7 7 7
8418.10.20.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.10.80.00.00  (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.21.10.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8418.21.51.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8418.21.59.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8418.21.91.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8418.21.99.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8418.29.00.00.19   0 0 0 15 15 15 15
8418.30.20.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.30.80.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.40.20.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.40.80.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8418.50.11.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8418.50.19.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8418.50.90.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8418.69.00.10.00 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8418.69.00.99.12 (1) 0 0 0 10 10 10 10
8421.21.00.00.00 (1) 0 0 0 15 15 15 15
8421.22.00.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8421.99.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8421.99.90.00.11   0 0 0 15 15 15 15
8421.99.90.00.14   0 0 0 15 15 15 15
8421.99.90.00.19   0 0 0 15 15 15 15
8422.11.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8422.19.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8447.90.00.00.12   0 0 0 8 8 8 8
8450.11.11.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8450.11.19.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8450.11.90.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8450.12.00.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8450.19.00.00.11   0 0 0 15 15 15 15
8450.19.00.00.19   0 0 0 15 15 15 15
8450.20.00.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8451.50.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
8451.50.00.00.12   0 0 0 10 10 10 10
8451.50.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
8476.29.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8476.81.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
8483.10.21.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8483.10.25.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8483.10.29.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8483.20.00.00.00   0 0 0 7 7 7 7
8483.30.80.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8483.40.29.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8483.40.51.90.22   0 0 0 7 7 7 7
8483.40.59.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8483.40.90.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8483.50.20.00.11 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.20.00.12 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.80.00.11 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8483.50.80.00.12 (1) 0 0 0 7 7 7 7
8703.10.18.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8715.00.10.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8715.00.90.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8716.80.00.90.18   0 0 0 15 15 15 15
8907.10.00.00.00   0 0 0 15 15 15 15
8907.90.00.00.11   0 0 0 15 15 15 15
8907.90.00.00.16   0 0 0 15