Irakta Vergi ve Koruma Tedbiri Sona Eren Ürünler

İMMİB

Irak Erbil ticaret ateşeliğinden alınan bir yazıda Irakta yerli üretimi korumak için getirilen %100 ilave gümrük vergileri aşağıdaki ürünler için süreleri dolduğundan kaldırılmıştır.

Duyurunun tamamı aşağıdadır yazı için tıklayınız: 

Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden gelen, Erbil Ticaret Ataşeliğinin bir yazısına atfen, Irak’ın "yerli üretimi korumak" amacıyla başta elektrik iletkenleri olmak üzere bazı ürünlerde 1 Mayıs 2019 ve 15 Kasım 2019 tarihlerinde ayrı ayrı %100 ek vergi uygulamaya başladığı bilgisi doğrultusunda, bir örneği ekli listede yer alan ürünlerden alınan ilave vergilerin, söz konusu vergiye temel teşkil eden kararın süresinin dolmuş olması sebebiyle kaldırıldığı bildirilmektedir. Anılan yazıda devamla, özellikle elektrikli iletkenler başta olmak üzere ihracatımızda esaslı yer tutan söz konusu ürünlerdeki vergi yükünün hafiflemiş olmasının ihracatımıza olumlu yansıyacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Nesrin GÜLER ŞİMŞEK Şube Müdürü

 

 

61019000 Suya Dayanıklı Mont

85447000 Elektrik Kablosu

84183000Derin Dondurucu (8.9.11.12.13.14) ayaklı

65061030 Askeri Kask

73051100 Demir Borular

76042100 Alüminyüm Alaşımlı Parçalar ve Tüller

74130000 Sargı Şeklinde Bakır Tel / kaplanmamış, tüm kalınlıklar

85441100 Her Çeşit Bobin için Bakır Tel

74081100 Kaplamalı Bakır Tel ve Elektrik Kablosu, kalınlığı 6 mm den fazla olan

64033000 Koruyucu Ayakkabı 28070010 (H2SO4)

76051100 Sargı Şeklinde Alüminyüm Tel / tüm kalınlıklar

76051900 Kaplamalı Alüminyüm Tel ve Elektrik Kablosu/ tüm kalınlıklar