İhracat bedellerinin yurda getirilmesi hakkında webinar ve detaylı anlatım videosu

İhracatçılar için büyük önem arz eden , İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili konu hakkında İMMİB AKEDEMİ tarafından yayınlanan webinar sunumu ve Youtube videosu aşağıda yayınlanmıştır.

 

 

İMMİB Akademi tarafından, 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen “İhracat Bedellerinin %25'inin TCMB'ye Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” konulu webinarın sunumu ve video kaydı aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu webinarda aşağıdaki konu başlıkları ele alınmıştır.

• İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Düzenlemesine Genel Bakış

• Banka Hesabına Gelen / Yatırılan İhracat Bedelinin TCMB'ye Satılma Zamanı

• TCMB'ye Satışlarda Geçerli Olan Döviz Cinsleri

• TCMB'ye Satışa Esas %25'in Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Tutar

• İhracat Genelgesi Uyarınca İndirim, İskonto ve Mahsup Tutarlarının İBKB'den Düşülüp Düşülmeyeceği

• TL'ye Çevrilen İhracat Bedelinin Sonradan Dövize Dönüştürülüp Dönüştürülmeyeceği

• Peşin İhracat Bedelleri için Uygulama

• Gümrük Beyannamesinde Beyan Edilen Döviz Cinsi ile Hesaba Gelen Döviz Cinsinin Farklı Olması Halinde Uygulama

 

Webinar Sunumu:

İhracatbedellerininyurdagetirilmesi

 

Video Kaydı:

https://www.youtube.com/watch?v=5BaeyRleUIk

 

Bilgilerini rica ederim.

 

 

kaynak : immib akedemi