08.06.2022 tarihli BTB güncellemeleri

 

Yeni Eklenenler
 

RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

TR340000220103.jpg
RENASYS EZ PLUS CANİSTER 800 ML TİCARİ TANIMLI; NEGATİF BASINÇLI YARA TERAPİ CİHAZINA TAKILARAK KULLANILAN YARA İÇERİSİNDEN NEGATİF BASINÇLA ÇEKİLEN YARA EKSÜDASI (SIVISI), SULAMA SIVILARI, VÜCUT SIVILARI VEYA ENFEKSİYÖZ MATERYALLER GİBİ SIVILARIN TOPLANDIĞI, 800 ML HACİMLİ, REZERVUAR (HAZNE). EŞYA PLASTİKTEN MAMUL 2 PARÇADAN MÜTEŞEKKİL OLUP, EŞYAYI OLUŞTURAN PARÇALARDAN İLKİ 800 ML’LİK HACİMLİ VE MÜHÜRLÜ TAŞMA ÖNLEYİCİ FİLTRE İÇEREN 100ML DERECELİ TOPLAMA HAZNESİ, İKİNCİSİ BU HAZNEYE MONTE EDİLMİŞ BİR UCU MAVİ RENKLİ DAİRE ŞEKLİNDE, DİĞER UCUNDA TURUNCU RENKLİ KATETER (DRENAJ BORUSUNA BAĞLANACAK KISIM) BULUNAN BİR HORTUMDAN MÜCEHHEZDİR. GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 90. FASIL GENEL AÇIKLAMALARI 3926.90.97.90.18 07.06.2022 -----

TR340000220104.jpg
RENASYS GO CANİSTER 300ML TİCARİ TANIMLI; NEGATİF BASINÇLI YARA TERAPİ CİHAZINA TAKILARAK KULLANILAN YARA İÇERİSİNDEN NEGATİF BASINÇLA ÇEKİLEN YARA EKSÜDASI (SIVISI), SULAMA SIVILARI, VÜCUT SIVILARI VEYA ENFEKSİYÖZ MATERYALLER GİBİ SIVILARIN TOPLANDIĞI, 300 ML HACİMLİ, REZERVUAR (HAZNE). EŞYA PLASTİKTEN MAMUL 2 PARÇADAN MÜTEŞEKKİL OLUP, EŞYAYI OLUŞTURAN PARÇALARDAN İLKİ 300 ML’LİK HACİMLİ VE MÜHÜRLÜ TAŞMA ÖNLEYİCİ FİLTRE İÇEREN 50ML-100ML-200ML-300ML ŞEKLİNDE DERECELENDİRİLMİŞ TOPLAMA HAZNESİ, İKİNCİSİ BİR UCU BU HAZNEYE MONTE EDİLMİŞ DİĞER UCUNDA TURUNCU RENKLİ KATETER (DRENAJ BORUSUNA TAKILABİLEN) BULUNAN BİR HORTUMDAN MÜCEHHEZDİR. GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 90. FASIL GENEL AÇIKLAMALARI. 3926.90.97.90.18 07.06.2022 -----

TR330000220012.jpg
İNŞAAT FİLESİ / POLYMER MESH: Polietilenden mamül, Paralel sentetik monofilamentlerin dik açı teşkil edecek şekilde birbirleri üzerine konularak meydana getirdiği tabakalardan oluşan, elastiki olmayan mensucattır. a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 5407 tarife pozisyonu açıklama notları c. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 18.05.2022 tarih 3322BTB0351 sayılı analiz raporu 5407.30.00.90.00 08.06.2022 -----

TR340000220102.jpg
EJAL 40 NEM İKSİRİ TİCARİ İSİMLİ 2ML’LİK ORİJİNAL AMBALAJINA PERAKENDE SATIŞA HAZIR HALDE SODYUM HYALURONAT İÇEREN, KIRIŞIKLARIN GİDERİLMESİ AMACIYLA DOKTOR TARAFINDAN CİLT İÇERİSİNE ENJEKTE EDİLEN İNTRADERMAL JEL GENEL YORUM KURALLARININ 1. VE 6. MADDELERİ, 33.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28.12.2021 TARİHLİ VE 3421BTB1651 SAYILI ANALİZ RAPORU, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 4) (07.11.2004 T. 25636 S. R.G.) 3304.99.00.90.00 07.06.2022 -----Yürürlükten Kaldırılanlar
 

RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Kaldırılma Sebebi

TR060000160007.jpg
HASTA POZİSYONLANDIRICI OLARAK BİLİNEN EŞYA GENEL YORUM KURALLARI(1) VE (6)GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9404 GENEL POZİYONU 2. FIKRA AÇIKLAMA NOTLARI 9404.21.90.00.00 08.06.2016 07.06.2022 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)