4407,4410,4411 gtipli ürünlerin ihracatı kayda bağlı mallar listesine eklenmesi hakkında - TG GÜMRÜK

ORTA ANADOLU MOBİLYA,KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nden yayınlanan sirkülerde 31501 sayılı resmi gazete tebliğ edilen (2021/5 ihracı kayda bağlı ürünler) meskur  tebliğde değişikliğe gidilerek GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer
odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ve
GTP:4411 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” ve GTP: 4407
“Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış,
kalınlığı 6 mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun
olmasın)

gtipli ürünler eklenmiştir.

 

Malumları olduğu üzere, 04/06/2021 tarih ve 31501 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/5) marifetiyle GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer
odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ve
GTP:4411 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” ve GTP: 4407
“Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış,
kalınlığı 6 mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun
olmasın) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer
alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak
üzere)” eşyaları İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiştir. Mezkûr ürünlerin
ihracatının kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca Genel Sekreterliğimizce
gerçekleştirilmektedir.
Öte yandan, Bakanlıkları talimatı ile söz konusu eşyaların ihracat prosedüründeki
kısıtlamalar kaldırılmış olup, kayıt işlemlerinde ibraz edilmesi gereken dilekçe ve
taahhütname örneği ekte yer almaktadır.
Bilgileri rica olunur.
Fatih YUMUŞ
Genel Sekreter V.