TARIM BİLGİ SİSTEMİ -TARBİL girişlerinin E-DEVLET üzerinden yapılması hakkında duyuru

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.09.2023 tarihli ve 11402004 sayılı yazısı (Tarım Bilgi Sistemi)

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü

Sayı : E-81818496-724.01.03-11402004                                                                                                    27.09.2023
Konu : Tarım Bilgi Siste

27.09.2023 /11402004
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü"nün 26/09/2023 tarih ve 11365477 sayılı yazısı.

Müdürlüğümüzce, 5996 sayılı kanun kapsamında yürütülen İhracat, İthalat, Re.expont, Transit,dolaşım ve geri dönen iş ve işlemleri Tarım Bilgi Sistemi (TBS) portalı üzerinden yürütülmektedir. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda Tarım Bilgi Sisteminin kullanımına ilişkin, dış kullanıcıların söz konusu uygulamalara girişlerinin e-Devlet kapısına yönlendirilerek e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılmasına yönelik çalışmaların da tamamlanmış olduğu ve kurum dışı kullanıcıların 25/09/2023 tarihinden itibaren söz konusu uygulamalara e-Devlet bilgileri ile giriş yapabileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda TBS kapsamında yapılacak başvurularda sisteme (https://tbs.tarbil.gov.tr) e-Devlet bilgileri ile giriş yapılabileceğinin tüm İhracatçı, İthalatçı ve kanuni temsilcilerine duyulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim

Murat ÇARKCI
Müdür V.

Dağıtım:
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Atatürk Cad. No : 384 K:6 D:11
Berrin Reşat Aksoy Plaza / Alsancak - İzmir
KONAK / İZMİR